Cinque Terre

Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập

Tác giả : Phi Trọng Hanh
Thể Loại : Thể Thao - Nghệ Thuật
Lượt xem : 6681
PDF

Mục Lục
 1. Lời nói đầu
 2. Những điều cần biết cho các buổi tập bơi
 3. Những bài tập cho các em mới tập bơi
 4. Dạy trẻ tập bơi như thế nào?
 5. Mười buổi tập cho các em chưa biết bơi
 6. Các trò chơi dưới nước
 7. Các động tác bổ trợ bơi trườn sấp
 8. Các bài tập phát triển thể lực
 9. Các động tác tay không
 10. Các động tác với dây chun
   
Bình luận