Cinque Terre

Võ Đạo Đan Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 863061
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1301: Cuối đường gặp mặt

 • Chương 1302: Hạo thiên kính

 • Chương 1303: Nguy cơ của Man tộc (1)

 • Chương 1304: Nguy cơ của Man tộc (2)

 • Chương 1305: Thiên Thực Man Tôn

 • Chương 1306: Sinh tử tồn vong

 • Chương 1307: Yêu Hoàng tinh huyết (1)

 • Chương 1308: Yêu Hoàng tinh huyết (2)

 • Chương 1309: Người thắng lớn nhất

 • Chương 1310: Lão tiền bối (1)

 • Chương 1311: Lão tiền bối (2)

 • Chương 1312: Đột phá tam trọng

 • Chương 1313: Bốn đại cường giả (1)

 • Chương 1314: Bốn đại cường giả (2)

 • Chương 1315: Phá kiếm vương

 • Chương 1316: Ba chiêu giết ngươi (1)

 • Chương 1317: Ba chiêu giết ngươi (2)

 • Chương 1318: Đại rút lui

 • Chương 1319: Thành Minh Nhân tận thế

 • Chương 1320: Thiên hạ chấn động (1)

 • Chương 1321: Thiên hạ chấn động (2)

 • Chương 1322: Hưng sư vấn tội

 • Chương 1323: Đăng thiên phong (1)

 • Chương 1324: Đăng thiên phong (2)

 • Chương 1325: Liên minh Nhân tộc

 • Chương 1326: Tôn Giả mới

 • Chương 1327: Tháp thời gian (1)

 • Chương 1328: Tháp thời gian (2)

 • Chương 1329: Máu chảy thành sông

 • Chương 1330: Liên thủ kháng địch

 • Chương 1331: Trước khi đại chiến (1)

 • Chương 1332: Trước khi đại chiến (2)

 • Chương 1333: Tam tộc quyết chiến

 • Chương 1334: Một đường đuổi giết (1)

 • Chương 1335: Một đường đuổi giết (2)

 • Chương 1336: Chân tướng rõ ràng

 • Chương 1337: Thần! (1)

 • Chương 1338: Thần! (2)

 • Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc!

  Vì thủ hộ mảnh đất cuối cùng của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm.

  Lâm Tiêu vốn là một người bình thường Địa Cầu, thế nhưng trong lúc vô ý đi tới thế giới dùng võ vi tôn này, đúng vào lúc đại lục lâm vào nguy cơ. Trọng sinh vào thân thể một thiếu niên yếu đuối, lại càng thần kỳ hơn lấy được một đầu yêu thú cường đại làm phân thân.

  Ở yêu thú giới, hắn rung chuyển trời đất, ở trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!

  Bàn tay lò bát quái, trong lòng còn có Lăng Vân Chí, hành tẩu ở trên đường võ đạo đỉnh phong, hắn cước đạp trời cao, quyền quét Càn Khôn.
  Dốc hết sức định Cửu Châu! 
  Bình luận