Cinque Terre

Võ Đạo Đan Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 863110
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 101: Dã ngoại khảo thí (2)

 • Chương 102: Kiểm nghiệm thực lực (1)

 • Chương 103: Kiểm nghiệm thực lực (2)

 • Chương 104: Đột phát ngoài ý muốn

 • Chương 105: Đao trảm Chân Võ giả (1)

 • Chương 106: Đao trảm Chân Võ giả (2)

 • Chương 107: Điều tra

 • Chương 108: Tra ra chân tướng (1)

 • Chương 109: Tra ra chân tướng (2)

 • Chương 110: Hắc Long trại (1)

 • Chương 111: Hắc Long trại (2)

 • Chương 112: Thống kê thành tích (1)

 • Chương 113: Thống kê thành tích (2)

 • Chương 114: Khảo hạch đệ nhất

 • Chương 115: Gia nhập Võ Điện (1)

 • Chương 116: Gia nhập Võ Điện (2)

 • Chương 117: Nối liền không dứt (1)

 • Chương 118: Nối liền không dứt (2)

 • Chương 119: Xem xét tư chất

 • Chương 120: Võ tàng các (1)

 • Chương 121: Võ tàng các (2)

 • Chương 122: Võ kỹ phòng ngự (1)

 • Chương 123: Võ kỹ phòng ngự (2)

 • Chương 124: Điên cuồng tu luyện (1)

 • Chương 125: Điên cuồng tu luyện (2)

 • Chương 126: Tỷ thí

 • Chương 127: Rung động (1)

 • Chương 128: Rung động (2)

 • Chương 129: Tấn cấp nhị chuyển

 • Chương 130: Người mới khiêu chiến (1)

 • Chương 131: Người mới khiêu chiến (2)

 • Chương 132: Chật vật không chịu nổi! (1)

 • Chương 133: Chật vật không chịu nổi! (2)

 • Chương 134: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (1)

 • Chương 135: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (2)

 • Chương 136: Xếp hạng thứ tám (1)

 • Chương 137: Xếp hạng thứ tám (2)

 • Chương 138: Phong ảnh vô tung

 • Chương 139: Danh chấn Võ điện (1)

 • Chương 140: Danh chấn Võ điện (2)

 • Chương 141: Thị trường giao dịch (1)

 • Chương 142: Thị trường giao dịch (2)

 • Chương 143: Yêu thú, yêu đan (1)

 • Chương 144: Yêu thú, yêu đan (2)

 • Chương 145: Tinh thiết đan lô (1)

 • Chương 146: Tinh thiết đan lô (2)

 • Chương 147: Ngang ngược càn rỡ

 • Chương 148: Lấy một địch hai (1)

 • Chương 149: Lấy một địch hai (2)

 • Chương 150: Nhập vi cấp (1)

 • Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc!

  Vì thủ hộ mảnh đất cuối cùng của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm.

  Lâm Tiêu vốn là một người bình thường Địa Cầu, thế nhưng trong lúc vô ý đi tới thế giới dùng võ vi tôn này, đúng vào lúc đại lục lâm vào nguy cơ. Trọng sinh vào thân thể một thiếu niên yếu đuối, lại càng thần kỳ hơn lấy được một đầu yêu thú cường đại làm phân thân.

  Ở yêu thú giới, hắn rung chuyển trời đất, ở trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!

  Bàn tay lò bát quái, trong lòng còn có Lăng Vân Chí, hành tẩu ở trên đường võ đạo đỉnh phong, hắn cước đạp trời cao, quyền quét Càn Khôn.
  Dốc hết sức định Cửu Châu! 
  Bình luận