Cinque Terre

Võ Đạo Đan Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 863111
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 151: Nhập vi cấp (2)

 • Chương 152: Kinh thế long quyền

 • Chương 153: Trục xuất Đan Các (1)

 • Chương 154: Trục xuất Đan Các (2)

 • Chương 155: Thiết cốt boong boong (1)

 • Chương 156: Thiết cốt boong boong (2)

 • Chương 157: Bạch ngọc kinh

 • Chương 158: Nửa năm ước hẹn (1)

 • Chương 159: Nửa năm ước hẹn (2)

 • Chương 160: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (1)

 • Chương 161: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (2)

 • Chương 162: Tấn cấp tam tinh (1)

 • Chương 163: Tấn cấp tam tinh (2)

 • Chương 164: Dược đại sư

 • Chương 165: Bát Quái Lô dị biến (1)

 • Chương 166: Bát Quái Lô dị biến (2)

 • Chương 167: Tinh nguyên quyết (1)

 • Chương 168: Tinh nguyên quyết (2)

 • Chương 169: Sơ lạc đan (1)

 • Chương 170: Sơ lạc đan (2)

 • Chương 171: Lần đầu luyện đan

 • Chương 172: Khiếp sợ của Dược đại sư (1)

 • Chương 173: Khiếp sợ của Dược đại sư (2)

 • Chương 174: Đan thành

 • Chương 175: Giá trị đan dược (1)

 • Chương 176: Giá trị đan dược (2)

 • Chương 177: Một nhà ba thiên tài (1)

 • Chương 178: Một nhà ba thiên tài (2)

 • Chương 179: Nhiệm vụ

 • Chương 180: Huyết Ma mã tặc đoàn (1)

 • Chương 181: Huyết Ma mã tặc đoàn (2)

 • Chương 182: Thạch tiến thú (1)

 • Chương 183: Thạch tiến thú (2)

 • Chương 184: Mã như phi

 • Chương 185: Cấu kết nhau làm việc xấu

 • Chương 186: Không gì hơn cái này

 • Chương 187: Liễm khí quyết

 • Chương 188: Ngưng Nguyên Công lục trọng (1)

 • Chương 189: Ngưng Nguyên Công lục trọng (2)

 • Chương 190: Tình nghĩa đồng môn

 • Chương 191: Một chưởng đánh bay (1)

 • Chương 192: Một chưởng đánh bay (2)

 • Chương 193: Diệt đồ dương

 • Chương 194: Hạt vĩ phong

 • Chương 195: Nguy cơ mai phục khắp nơi (1)

 • Chương 196: Nguy cơ mai phục khắp nơi (2)

 • Chương 197: Tuyệt xử phùng sinh

 • Chương 198: Dược điền

 • Chương 199: Đao ảnh thập trảm

 • Chương 200: Oanh sát

 • Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc!

  Vì thủ hộ mảnh đất cuối cùng của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm.

  Lâm Tiêu vốn là một người bình thường Địa Cầu, thế nhưng trong lúc vô ý đi tới thế giới dùng võ vi tôn này, đúng vào lúc đại lục lâm vào nguy cơ. Trọng sinh vào thân thể một thiếu niên yếu đuối, lại càng thần kỳ hơn lấy được một đầu yêu thú cường đại làm phân thân.

  Ở yêu thú giới, hắn rung chuyển trời đất, ở trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!

  Bàn tay lò bát quái, trong lòng còn có Lăng Vân Chí, hành tẩu ở trên đường võ đạo đỉnh phong, hắn cước đạp trời cao, quyền quét Càn Khôn.
  Dốc hết sức định Cửu Châu! 
  Bình luận